Foto: Tubantia

Eduard Mesritz

Creatieve, slimme mee-denker

De rode draad in mijn carrière is: het onbegrijpelijke glashelder maken. De theorie vertalen in uitvoerbare en integrale plannen. Zware (technische) kost omzetten in begrijpelijke tekst. Niet tastbare beleidsstukken, soms vol vaktechnische termen, vertalen in een concreet en uitvoerbaar plan. Strategische visies praktisch, concreet en overtuigend maken. En desgewenst de nieuwe visie uitdragen in de organisatie om zo (cultuur)verandering in gang te zetten.

De afgelopen jaren heb ik diverse rollen vervuld bij de transitie en transformatie in het Sociaal Domein.


De klant centraal in de organisatie

Dat doe ik vanuit de overtuiging dat de klant √°ltijd centraal staat in denken en doen. Door samen met de opdrachtgever op zoek te gaan naar en bepalen van de juiste doelgroepen. Of bijvoorbeeld met behulp van interviews met medewerkers en klanten bestaande meningen te peilen. Door de (marketingcommunicatie) boodschap scherp neer te zetten.