Wat heeft mij beziggehouden?

In mijn leven heb ik bij een groot aantal organisaties gewerkt. Betaalde functies of vrijwilligers rollen. Onderstaand een niet compleet overzicht van de organisaties waar ik actief ben geweest. De laatste jaren hou ik mij vooral bezig met vrijwilligerswerk bij maatschappelijk relevante organisaties en dienstverleningsconcepten waarbij de klant centraal komt te staan in de organisatie.

Hoogtepunten belangrijkste ervaring

Voorzitter Stichting Urgente Noden (SUN) Rheden e.o.
(23-02-2017-heden, vrijwilligerswerk)

SUN Rheden e.o zet zich in voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN zich in. Aan mensen bieden wij hulp bij acute (financiële) nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven.

Als voorzitter bepaal ik samen met de collega's van het dagelijks bestuur de uitgangspunten waaronder wij steun verlenen en beoordeel de concrete aanvragen. Een besluit valt (zonodig) binnen 24 uur. Mijn taak is verder ervoor te zorgen dat de organisatie hier om heen adequaat en effectief loopt.

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gemeenten Rheden en Rozendaal
(01-01-2016 – 04-12-2017, vrijwilligerswerk)

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Rheden en Rozendaal met beleid en uitvoering van de (nieuwe) taken in het Sociale Domein.

De voorzitter is de voortrekker bij optimalisering van de samenwerking tussen gemeentelijke (netwerk-)organisatie en Adviesraad.

Stichting De Regisserende Gemeente, Associé

(08-2014 – 05-2016)

Stichting De Regisserende Gemeente ondersteunt gemeenten bij “sturen en beslissen” , brengt daarbij de transitie op gang en jaagt de transformatie aan. De ondersteuning die zij biedt is praktisch en drieledig: sturen, beslissen en regie.

 • Betrokken bij ontwikkeling en uitvoering projecten bij diverse gemeenten

Gemeente Texel, manager Team Dienstverlening, plv. manager Team Facilitair en lid MT

(01-04-2013 – 31-3-2014)

 • Integraal manager Team Dienstverlening (Publiekszaken/receptie, zowel front- als backoffice, Werk Inkomen en Zorg, Vergunningen en handhaving).
 • Waarnemend manager Team Facilitair.
 • Lid Management Team.
 • Exploreren, richting geven en implementeren van begrip ‘regisseur op afstand’.
 • Ontwikkelen dienstverleningsconcept
 • Mee-ontwikkelen organisatieontwikkelingsplan om organisatie van buiten naar binnen te richten.
 • 100% leidinggevend – en op dossiers Transities Sociaal Domein en RUD inhoudelijk - voor optimale dienstverlening aan de klant.
 • Leiding geven aan projecten zaakgericht werken en LEAN.
 • Eindverantwoordelijk voor klanttevredenheid en ontwikkeling kwalitatieve servicenormen.

Woningcorporatie Accolade – Heerenveen, Strategisch Adviseur Bestuur voor Klantstrategie en Senior Adviseur Corporate & Marketing Communicatie

(01-09-2010 – 31-8-2011)

 • Verankeren van het visie-statement ‘De klant centraal’ in het DNA van alle disciplines van de organisatie; schrijven van dienstverleningsconcept.
 • Ontwikkelen en schrijven van een corporate communicatieplan, waarin nieuwe strategische concepten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten worden neergezet en de online en sociale media strategisch worden ingezet.

SCW Services; Loonbedrijf in de papierindustrie, Verandermanager

(01-11-2009 - 28-02-2010, interim)

Ontwikkelen strategisch beleid om de klant centraal te stellen in dit 24/7 productiebedrijf en commercieel weer interessant te maken.